Vi arbeider for tiden med fokus på FNs bærekraftsmål og hvordan vi kan bidra til økt bærekraftig utvikling i vårt selskap.

Her finner du ytterligere informasjon om bærekraftsmålene: https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/mat/fns-barekraftmal/fns-barekraftsmal/id2538121/