Vikersund Bad Rehabiliteringssenter er er et 17 rehabiliteringssenter i Norge som er med i den store multisenterstudien RehabNytte. Vikersund var som en av deltakerne i FoU- netteverket til Virke Rehab en av pådriverne for å få igang denne studien. Nasjonal kompetansetjenste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) er forskningsansvarlig for prosjektet.

Inkludering av deltakere startet i januar 2019 og vil pågå ut mars 2020. Datainnsamling vil pågå i ytterligere ett år etter dette. Noe av hovedmålet med studien er  å undersøke hvilken nytte pasienter har av tverrfaglig spesialisert rehabilitering og å øke kunnskapen om grad og betydning av brukermedvirkning. Studien har allerede fått midler til sin første PhD stilling «The impact of involving patients in development and delivery of health care services” fra stiftelsen DAM høsten 2019. Nå søkes det om ytterligere forskningsmidler til flere stipendiater.

Dere kan lese mer om studien her: ClinicalTrials.gov ID: NCT03764982.