Synne-Kristin Hoffart Bøhn hos oss avholdt sin disputas i går.

Den ble avholdt på videokonferanse via Zoom og omhandlet tema: Challenges and new solutions for implementing lifestyle changes for cancer survivors.

Mer informasjon kan leses på UIO sine sider.

Digital Trial lecture: Synne-Kristin Hoffart Bøhn