Et samarbeidsprosjekt initiert av Forskning- og Utviklingsnettverket i de private rehabiliteringssentrene. Overordnet mål med prosjektet er å bidra til bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester. Dette skal gjøres ved å undersøke hvilken nytte pasienter har av rehabilitering, øke kunnskapen om brukermedvirkning, kvalitetssikre måleinstrumenter, samt undersøke hvilken effekt innføring av kvalitetsindikatorer har på pasientenes helse, funksjon og livskvalitet etter rehabilitering.

For mer informasjon om studien:

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=rehabilitation&term=&cntry=&state=&city=&dist=