Vikersund Bad, ved Marianne Linnerud Krogstad og Kari-Anne Rogstad, var invitert til OUS, Aker sykehus 28. januar for å presentere rehabiliteringstilbudene våre, med spesielt fokus på tilbud for kognitiv rehabilitering etter hjerneslag/hjerneskade.

Kognitiv rehabilitering er et gruppetilbud til pasienter som har hatt hjerneslag eller annen hjerneskade. Målet er å få økt innsikt i egne vansker ved hjelp av undervisning om aktuelle tema (som for eksempel oppmerksomhet, hukommelse og utmattelse) for å forstå de ulike prosessene og hvordan de påvirker ens handlinger.

Vi møtte ca 20 ansatte her, hovedsaklig kardiologer og kliniske ernæringsfysiologer. Informasjonen vi kom med ble mottatt med nysgjerrighet og åpenhet – et meget hyggelig møte, som inspirerte til videre forskning og arbeid innen feltet.