Prosjektgruppen for kognitiv rehabilitering deltok på Sunnass konferanse om kognitiv rehabilitering, 25.-26.april på Fornebu. Hovedfokuset var behov og muligheter for oppfølging av kognitive vansker, og det var et innholdsrikt og tverrfaglig program som inneholdt både forskning, teori, praksis og erfaringer fra bruker og pårørende.