Jobbe hos oss

Våre verdier – respekt, profesjonalitet, medvirkning og ansvar er ikke bare er fine ord, men har et reelt innhold som flytter grenser for både ansatte og pasienter.

Omtrent 180 ansatte arbeider ved Vikersund Bad, fordelt på ulike stillingshjemler. Vikersund Bad har flere rehabiliteringsforløp, som er organisert i tverrfaglige team. Tverrfaglig samarbeid ligger i bunnen av behandlingen og pleien som tilbys våre pasienter.

Å arbeide ved Vikersund Bad byr på varierte og spennende utfordringer, både faglig og menneskelig.

Vi satser på gode arbeidsforhold, et godt arbeidsmiljø og mulighet for personlig utvikling.

Vikersund Bad har funksjon som spesialisthelsetjeneste for befolkningen i Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for sykehustjenester i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Ledige stillinger:

Stillingsutlysning Psykolog

Stillingsutlysning sommervikarer resepsjonen 2019

Stillingsutlysning autorisert fysioterapeut, 100% vikariat 06.05.2019-01.05.2020

2 svangerskapsvikariat sykepleier i 2 delt turnus