Vikersund Bad modellen

Ideologi, teori og behandlingsplattform

Modellen under viser de grunnleggende byggesteinene for Vikersund Bads ideologi.

I rehabiliteringen finnes det mange teorier, modeller, metoder og tankesett. Vi har valgt solide forskningsbaserte teorier som er fremtidsrettet, og som rommer alle teoriene og metoder vi bruker i rehabiliteringen.

Vikersund Bad modellen bygger på tverrfaglig rehabilitering, ICF og den bio-psyko-sosiale modellen.

I den helhetlige tenkningen har vi inkludert pasienten, pårørende, medarbeidere, ledere, samarbeidspartnere, og andre interessenter.

Våre ideologier er grunnleggende for mennesker på alle plan, og ved å predikere samme syn gjennom hele verdikjeden, mener vi at kvaliteten på vårt arbeid øker.

Vikersund_kurbad_modellen

 

Klikk på bildet for større bilde.