Brudd og slitasjeskader i skjelettet

Rehabilitering brudd og slitasjeskade

For hvem?

Dette tilbudet passer for pasienter med:

 • Behov for rehabilitering etter større ortopediske inngrep (hofte, kne, skulder og rygg)
 • Slitasjeskader i ledd
 • Osteoporose
 • Bruddskader
 • Multitraume

Hva tilbyr vi?

Du vil motta tverrfaglig rehabilitering, ditt team består av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog og sosionom.

Du vil få en kontaktperson som kartlegger dine utfordringer, behov og mål. Sammen lager dere en rehabiliteringsplan basert på dine mål og finner tiltak for å nå målene. Kontaktpersonen vil fungere som din hovedkontakt under oppholdet.

Vi legger vekt på en aktiv tilnærming, både i grupper og individuelt og vi ønsker at du skal bli trygg på å drive fysisk aktivitet.

Som pasient vil du få:

 • Individuelle konsultasjoner med aktuelle fagpersoner i ditt team
 • Undervisning og veiledning relatert til fysisk aktivitet, medisinering, leddvern, aktuelle hjelpemidler og forebygging av fall
 • Tilbud om deltakelse i flere treningsgrupper, der det tas hensyn til dine behov
 • Hjelp med å kontakte din kommune for eventuell tilrettelegging og hjelp i hjemmet
 • Hjelp til å komme tilbake i jobb om du er i et arbeidsforhold
 • Utarbeidet en plan for tiden etter oppholdet
 • En rapport (epikrise) med anbefaling om videre oppfølging

Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg et godt utbytte av ditt rehabiliteringsopphold!

Varighet:

 • Døgnopphold: 2-3 uker
 • Dagopphold : 2-3 oppmøter per uke i 3-5 uker

Praktisk informasjon

Første sten er lagt på plass. Nå er det opp til meg å bygge tårnet videre. Takk for god hjelp, behandling og motivasjon.
Pasient