Hjerneslag og traumatisk hjerneskade

Rehabilitering hjerneslag

Hjerneslag innebærer akutt tap av kroppsfunksjoner grunnet forstyrrelse av hjernens blodsirkulasjon. Dette skyldes enten en blodpropp i en blodåre i hjernen (trombose) eller en blødning i hjernenTraumatiske hjerneskader er skader som skyldes fall eller slag mot hodetUtfallene etter et hjerneslag vil variere utfra hvor i hjernen skaden har oppstått.

Rehabilitering etter hjerneslag eller hodeskade består av individuelle og koordinerte tiltak for å oppnå best mulig fysisk, psykisk, kognitiv og sosial funksjon. Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har et bredt tverrfaglig team som arbeider tett sammen for at pasientene våre skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne. Det er viktig for oss å inkludere pårørende og samarbeide med kommunale helseinstanser, slik at pasienten ivaretas etter hjemkomst. Innsatsen er basert på pasientens egne mål og behov.