Gruppeopphold: Intensiv gangtrening

For hvem:

Dette tilbudet er for personer med nedsatt gangfunksjon etter hjerneskade (hjerneslag og traumatiske hjerneskader) lengre ut i sykdomsforløpet med behov for et intensivt treningsopplegg for bedring av gangfunksjonen.

 • Selvhjulpen i personlig stell, forflytning og av – og påkledning, eller klarer seg med hjelp fra en person
 • Klare å stå uten støtte og kunne gå med ganghjelpemiddel eller med støtte av en person
 • Må ha innsikt i egen situasjon, være motivert og kunne tåle intensiv trening
 • Må kunne følge instruksjon
 • Medisinsk stabile

 

Hva tilbyr vi:

Du vil motta tverrfaglig rehabilitering, ditt team består av nevrolog, sykepleier, vernepleier, hjelpepleier, logoped, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, ernæringsfysiolog og sosionom samt ved behov ortopediingeniør.

Du vil få en kontaktperson som kartlegger dine utfordringer, behov og mål. Sammen med involverte fagpersoner lages en rehabiliteringsplan basert på dine mål og det finnes tiltak for å nå målene. Kontaktpersonen vil fungere som din hovedkontakt under oppholdet.

Vi legger vekt på en aktiv tilnærming, både i grupper og individuelt og vi ønsker at du skal bli trygg på å drive fysisk aktivitet.

Treningen foregår i gruppe på maks 5 – 6 personer. 

Som pasient vil du få:

 • Undersøkelse og vurdering av lege og fysioterapeut ved ankomst
 • Daglig individuell trening/veiledning med fysioterapeut
 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Gruppetrening i gymsal og i basseng med fokus på balanse- og gangfunksjon
 • Uteaktivitet, for eksempel gange i ulendt terreng, oppoverbakke, hinderløype, ballspill, skigåing
 • Tilbud om avspenning på ettermiddag/kveldstid
 • Undervisning/veiledning av fagutdannet personell i ulike aktuelle tema
 • Opplæring i egentreningsprogram som kan videreføres hjemme
 • Ved behov mulighet for individuell samtale og veiledning av ergoterapeut, logoped, sosionom og ernæringsfysiolog

 

Varighet

Døgnopphold: 3 uker

Praktisk informasjon