Gruppeopphold: intensiv håndtrening

For hvem:

Dette tilbudet er for personer med nedsatt håndfunksjon etter hjerneskade (hjerneslag og traumatiske hjerneskader) lengre ute i sykdomsfasen med behov for et intensivt treningsopplegg for bedring av håndfunksjonen.

Kursdeltageren må:

 • være selvhjulpen i personlig stell, forflytning og av – og påkledning, eller klarer seg med hjelp fra en person
 • kunne forflytte seg selv uten ganghjelpemiddel innendørs
 • ha tilstrekkelig håndmotorikk til å kunne gripe/slippe gjenstander
 • ha innsikt i egen situasjon, være motivert og kunne tåle intensiv trening.
 • kunne følge instruksjon
 • være medisinsk stabil

 

Hva tilbyr vi:

Du vil motta tverrfaglig rehabilitering, ditt team består av nevrolog, sykepleier, vernepleier, hjelpepleier, logoped, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog og sosionom samt ved behov ortopediteknikker.

Du vil få en kontaktperson som kartlegger dine utfordringer, behov og mål. Sammen med involverte fagpersoner lages det en rehabiliteringsplan basert på dine mål og det finnes tiltak for å nå målene. Kontaktpersonen vil fungere som din hovedkontakt under oppholdet.

Vi bruker en modifisert utgave av metoden «constraint induced movement therapy» (CIMT).

Metoden går ut på å bruke den affiserte hånd så mye som mulig i løpet av dagen. En avstivet vott brukes på den friske hånden i løpet av treningsperioden, slik at pasienten tvinges til å bruke hånden med nedsatt funksjon. Pasienten får hver dag gjennomføre mange ulike aktiviteter, som den enkelte ønsker å mestre. Alle aktiviteter tilpasses den enkelte.

Det trenes i gruppe på maks 5 – 6 deltakere under veiledning av fagutdannet personell minst 4 timer daglig. I tillegg gis også individuell trening og veiledning av ergoterapeut og fysioterapeut.

 

Som pasient får du:

 • Individuell veiledning av ergoterapeut og fysioterapeut
 • Opplæring i egentreningsprogram som kan videreføres hjemme.
 • Gruppetrening i aktivitetsrom, treningskjøkken og treningssal med fokus på håndfunksjon.
 • Mulighet for generell trening basseng samt avspenning på ettermiddags/kveldstid
 • Undervisning av fagutdannet personell i ulike aktuelle tema
 • Mulighet for individuell samtale og veiledning av logoped, sosionom og ernæringsfysiolog

Varighet: 

Døgnopphold: 3 uker

Praktisk informasjon