Kronisk muskel og bløtdelssmerter

Vi har flere ulike tilbud som kan passe for deg med kronisk muskel og bløtdelssmerter.

I menyen til venstre får du mer informasjon om de ulike tilbudene. Alle tilbud blir individuelt tilpasset og vi har som målsetning å sørge for at du får det tilbudet som i størst mulig grad vil bidra til at du når dine mål for din rehabilitering.