Kronisk muskel og bløtdelssmerter- individuelt opphold

delytelse-_j

 

For hvem?

Tilbudet retter seg mot pasienter over 18 år med kroniske muskel og bløtdelssmerter.

 

Hva tilbyr vi?

Målet med rehabiliteringen er at deltakere med kroniske utfordringer skal øke sin livskvalitet og mestre sin hverdag bedre.

Rehabiliteringspersonalet ved Vikersund Bad jobber i tverrfaglig team. Ditt team består av sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer, ergoterapeut, idrettspedagoger, ernæringsfysiolog og lege.

  • Hver deltaker får egen kontaktperson for individuelle samtaler/veiledning
  • Det tilrettelegges en aktivitetsplan for oppholdet ut i fra deltakers funksjonsnivå og målsetting
  • Hjelp til å komme tilbake i jobb om du er i et arbeidsforhold
  • Utarbeidet en plan for tiden etter oppholdet
  • En rapport (epikrise) med anbefaling om videre oppfølging

 

Varighet:

Døgnopphold: 3 uker

Dagopphold: 2-3 oppmøter per uke i 3-5 uker

Praktisk informasjon