Huntingtons sykdom

For hvem?

Dette tilbudet passer for deg som har Huntingtons sykdom (HS) i et tidlig stadium (fase I-III av sykdommen). En pårørende inviteres til å bli med de første dagene av første opphold, både for å kunne snakke med fagpersoner og andre pårørende og for å motta undervisning. Dette er et landsdekkende tilbud.

 

Hva tilbyr vi?

Du vil motta tverrfaglig rehabilitering, ditt team består av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og nevropsykolog.

Du vil få en kontaktperson som kartlegger dine utfordringer, behov og mål. Sammen lager dere en rehabiliteringsplan basert på dine mål. Kontaktpersonen vil fungere som din hovedkontakt under oppholdet.

Målet med et opphold på Vikersund Bad er å bedre og/eller vedlikeholde din fysiske, kognitive og psykososiale funksjon og forsinke forverring. Ettersom HS er en progredierende diagnose vil alle tiltak som er med på å opprettholde funksjon kunne føre til lengre selvstendighet og bedre livskvalitet. Det er også et mål å sørge for at du får et velfungerende tilbud hjemme og at pårørende får den støtten og hjelpen de har behov for. Vikersund Bad samarbeider med Senter for sjeldne diagnoser- Oslo Universitetssykehus, familieterapeut fra Modum bad og Landsforeningen for Huntingtons sykdom for at du skal få den mest oppdaterte kunnskapen om HS til enhver tid.

Som pasient vil du få:

 • Nevropsykologisk og fysisk funksjonsvurdering
 • Individuelt tilpasset fysisk trening ved fysioterapeut
 • Veiledning, opplæring og trening ved ergoterapeut og logoped
 • Aktiviteter i treningssal, basseng og utendørs – individuelt og i grupper
 • Trening i mestring av dagliglivet
 • Fokus på ernæring og spisesituasjon
 • Temaundervisning om ulike sider ved sykdommen
 • Sosialt samvær og samtaler i grupper og individuelt
 • Veiledning om tilpasset arbeid og andre aktiviteter
 • Hjelp med å kontakte din kommune for eventuell tilrettelegging og hjelp i hjemmet – evt søke om individuell plan (IP) og koordinator/ansvarsgruppe
 • Utarbeidet en plan for tiden etter oppholdet og skrive en rapport (epikrise) med anbefaling om videre oppfølging

 

Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg et godt utbytte av ditt rehabiliteringsopphold!

Varighet:

Vi tilbyr et gruppeopphold på tre uker. Hvis det oppleves at deltageren har utbytte av oppholdet kan det tilbys ytterligere to opphold uten at vi trenger ny søknad. Vi tilbyr programmet for grupper på 6-7 personer. For personer som har deltatt i programmet tidligere kan vi tilby videreføring og tilpasning av programmet.

Praktisk informasjon