Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Individuelt opphold

nevron

For hvem?

Dette tilbudet passer for pasienter over 18 år med

 • Multippel sklerose
 • Parkinson sykdom
 • Postpoliosyndrom
 • Nevropatier
 • Ryggmargsskader
 • Nevromuskulære tilstander
 • Andre nevrologiske tilstander

Hva tilbyr vi?

Du vil motta tverrfaglig rehabilitering fra et team som består av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, logoped, idrettspedagog og sosionom

Du vil bli tildelt en kontaktperson som skal være din hovedkontakt under oppholdet. Sammen med denne kontaktpersonen vil det bli kartlagt dine utfordringer, behov og mål. I fellesskap med ditt team vil det lages en rehabiliteringsplan som gir deg en oversikt over dine mål og de tiltak som trengs for å nå de mål du har satt deg.

Vi legger vekt på en aktiv tilnærming, både i grupper og individuelt og vi ønsker at du skal bli trygg på å drive fysisk aktivitet.

Som pasient vil du få

 • Individuelle konsultasjoner med aktuelle fagpersoner i ditt team
 • Tiltak for å redusere funksjonsnedsettelse og motvirke eller forsinke forverring
 • Undervisning og veiledning relatert til fysisk aktivitet og trening med hensyn til din diagnose, mestring av dagliglivets utfordringer og aktuelle hjelpemidler
 • Tilbud om deltakelse i flere treningsgrupper, der det tas hensyn til dine behov
 • Hjelp med å kontakte din kommune for eventuell tilrettelegging og hjelp i hjemmet
 • Hjelp til å komme tilbake i jobb om du er i et arbeidsforhold
 • Utarbeide en plan for tiden etter oppholdet
 • En rapport (epikrise) med anbefaling om videre oppfølging

Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg et godt utbytte av ditt rehabiliteringsoppholdet

Varighet:

 • Døgnopphold 3 uker

Praktisk informasjon