Revmatisme

Rehabilitering revmatisme

Revmatisk sykdom blir også omtalt som revmatisme. Det finnes hundrevis av ulike revmatiske diagnoser og de kan arte seg ulikt. Mange er plaget av smerter, spesielt i ledd, mens for andre er det utmattelse som er mest utpreget. Enkelte revmatiske sykdommer påvirker også indre organer. Mange opplever nedsatt funksjon og livskvalitet som følge av sykdommen. I tillegg er personer med revmatisk sykdom mer utsatt for andre tilleggssykdommer som blant annet hjerte- karsykdom.

Diagnosene deles ofte inn i ikke-betennelsesaktige (som for eksempel artrose) og betennelsesaktige sykdommer (som for eksempel psoriasisartritt, bekhterev, leddgikt, ulike bindevevssykdommer og vaskulitter). Felles for alle de revmatiske sykdommene er at tidlig diagnostisering, tilpasset behandling og livsstilsendringer kan føre til økt funksjon og livskvalitet. Mange har nytte av rehabilitering med et tverrfaglig fokus ut ifra den enkeltes utfordringer.

Et hyggelig sted som tar vare på HELE deg❤️

Pasient

Rehabilitering revmatisme

Rehabilitering av revmatisme ved Vikersund Bad

Vikersund Bad tilbyr rehabilitering for revmatiske sykdommer som for eksempel:

Rehabiliteringstilbudene til Vikersund bad fokuserer på en helhetlig tilnærming bestående av blant annet temaundervisning, aktivitetsgrupper og refleksjonsarbeid sammen med andre kursdeltakere. Vi jobber i tverrfaglige team bestående av fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut, sosionom, ernæringsfysiolog og revmatolog.

Vi har tre forløp som er tilpasset deg med revmatisk sykdom: