Individuelt opphold for pasienter med revmatisk sykdom

Oppholdet passer til deg med revmatiske sykdommer som for eksempel:

Søk gjerne så snart din diagnose er fastsatt, parallelt med andre medisinske behandlingstiltak.

Rehabilitering og behandling

Personalet som har ansvar for rehabilitering ved Vikersund Bad jobber i tverrfaglige team bestående av fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, ernæringsfysiolog og revmatolog.

Du vil få tildelt en kontaktperson og fysioterapeut fra teamet som følger deg opp gjennom hele oppholdet. I samarbeid med din kontaktperson vil du sette mål for rehabiliteringen, og for når du kommer hjem.

Vi ønsker at du skal få økt kunnskap om din egen sykdom og dine behandlingsmuligheter. Samt at du ser årsakssammenhenger og utvikler positive mestringsstrategier du kan ta med deg inn i din hverdag for å oppnå bedre livskvalitet.

Rehabiliteringsoppholdet har en helhetlig tilnærming, og er basert på aktivitetsgrupper og individuelt tilpasset rehabilitering. Intensiteten i rehabiliteringsprogrammet tilpasses dine mål, behov, ressurser og kapasitet.

Vi legger vekt på en aktiv tilnærming og vi ønsker at du skal bli trygg på å drive fysisk aktivitet.

Som pasient vil du få:

  • Individuelle konsultasjoner med aktuelle fagpersoner i ditt team
  • Vurdering av funksjon og fysisk kapasitet
  • Veiledende samtaler om temaer som er viktige for deg
  • Tilbud om deltakelse i ulike aktivitetsgrupper tilpasset ditt nivå
  • Hjelp til å komme tilbake i jobb om du er i et arbeidsforhold
  • Hjelp til å kontakte din kommune for eventuell tilrettelegging og hjelp i hjemmet
  • En rapport (epikrise) med anbefalinger om videre oppfølging

Oppholdstype og varighet:

Døgnopphold: 3 uker

Dagopphold: 2-5 oppmøter per uke i 3-5 uker