Kurs i mestring for pasienter med revmatisk sykdom (gruppeopphold)

Kurset er tilpasset deg med revmatiske sykdommer som for eksempel:

Søk gjerne så snart din diagnose er fastsatt, parallelt med andre medisinske behandlingstiltak.

Rehabilitering og behandling

Personalet som har ansvar for rehabilitering ved Vikersund Bad jobber i tverrfaglige team bestående av fysioterapeuter, idrettspedagog, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, ernæringsfysiolog og revmatolog.

Du vil få tildelt en kontaktperson og fysioterapeut fra teamet som følger deg opp gjennom hele oppholdet. I samarbeid med din kontaktperson vil du sette mål for rehabiliteringen, og for når du kommer hjem.

Vi ønsker at du skal få økt kunnskap om din egen sykdom og dine behandlingsmuligheter. Samt at du ser årsakssammenhenger og utvikler positive mestringsstrategier du kan ta med deg inn i din hverdag for å oppnå bedre livskvalitet.

Mestringskurset har en helhetlig tilnærming, og er basert på temaundervisning, aktivitetsgrupper og refleksjonsarbeid sammen med de andre kursdeltakerne. Du vil også få individuelle rehabiliteringstiltak tilpasset dine målsetninger.

Intensiteten i rehabiliteringsprogrammet tilpasses dine mål, behov, ressurser og kapasitet.

Som pasient vil du få:

 • Undervisning
 • Oppmerksomhetstrening og avspenning i basseng
 • Individuell refleksjon, og refleksjonsarbeid i gruppe
 • Veiledende samtaler om temaer som er viktige for deg
 • Vurdering av funksjon og fysisk kapasitet
 • Individuelle konsultasjoner med aktuelle fagpersoner i ditt team
 • Tilbud om deltakelse i ulike aktivitetsgrupper tilpasset ditt nivå
 • Hjelp til å komme tilbake i jobb om du er i et arbeidsforhold
 • En rapport (epikrise) med anbefalinger om videre oppfølging

Undervisningstema i kurset:

 • Informasjon om revmatiske diagnoser og medisinering
 • Ernæring ved revmatisk sykdom
 • Fysisk aktivitet og trening ved revmatisk sykdom
 • Utmattelse- (fatigue) og energiøkonomisering
 • Ergonomi

Oppholdstype og varighet:

Døgnopphold: 3 uker