Hva er polyartritt

Rehabilitering ved polyartritt

Polyartritt er betegnelsen på leddbetennelse i flere ledd der man ikke oppfyller kriteriene for noen av de andre sykdomsgruppene for artritt. I noen tilfeller omfatter det tidlig fase av sykdommen der man ikke enda har utviklet typiske tegn eller symptomer som gjør det mulig å diagnostisere nærmere. Det vil også være noen med polyartritt der sykdommen aldri utvikler seg videre til en av de spesifikke artrittsykdommene.

Det er viktig å komme tidlig i gang med behandling før man opplever funksjonsnedesettelser og/eller leddskade. Det finnes medikamenter for behandling både av symptomene og selve sykdommen. Individuelt tilpasset trening anbefales for å bidra til å begrense sykdomsaktivitet og symptomer, samt minimere risikoen for påfølgende sykdommer. Samtidig kan det være gunstig å følge et normalt og strukturert kosthold.

Ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har vi tre tilpassede opphold for deg med polyartritt. Hvilket forløp som passer best avhenger av flere faktorer som blant annet din livssituasjon, om du trives i gruppe, eller av ulike årsaker ikke kan være i gruppe.

Rehabilitering for polyartritt ved Vikersund Bad