Intensivt ukesopphold for pasienter med revmatisk sykdom

Oppholdet er tiltenkt deg som er nydiagnostisert eller ønsker et intensivt kurs med informasjon om relevante og forskningsbaserte temaer relatert til revmatologi. Revmatiske sykdommer oppholdet passer til er for eksempel:

Søk gjerne så snart din diagnose er fastsatt, parallelt med andre medisinske behandlingstiltak.

Rehabilitering og behandling

Personalet som har ansvar for rehabilitering ved Vikersund Bad jobber i tverrfaglige team bestående av fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, ernæringsfysiolog og revmatolog. Gjennom uken vil du bli kartlagt av teamet som gir deg nyttig kunnskapspåfyll og praktiske tilnærmingsmetoder for din hverdag. Vi ønsker at du skal få økt kjennskap om din sykdom og dine behandlingsmuligheter, samt at du ser årsakssammenhenger og utvikler positive mestringsstrategier du kan ta med deg inn i din hverdag for å oppnå bedre livskvalitet.

Du vil få tildelt en kontaktperson/fysioterapeut fra teamet som følger deg opp gjennom oppholdet. I samarbeid med din kontaktperson vil du sette mål for rehabiliteringen, og for når du kommer hjem. Intensiteten i rehabiliteringsprogrammet tilpasses dine mål, behov, ressurser og kapasitet.

Ukesoppholdet har en helhetlig tilnærming, og er basert på temaundervisning, aktivitetsgrupper og refleksjonsarbeid sammen med de andre kursdeltakerne. Du vil også få individuelle rehabiliteringstiltak tilpasset dine målsetninger.

Som pasient vil du få

 • Undervisning
 • Oppmerksomhetstrening og avspenning i basseng
 • Individuell refleksjon, og refleksjonsarbeid i gruppe
 • Veiledende samtaler om temaer som er viktige for deg
 • Vurdering av funksjon og fysisk kapasitet
 • Individuelle konsultasjoner med aktuelle fagpersoner i ditt team
 • Tilbud om deltakelse i ulike aktivitetsgrupper tilpasset ditt nivå
 • Hjelp til å komme tilbake i jobb om du er i et arbeidsforhold
 • En rapport (epikrise) med anbefalinger om videre oppfølging

Undervisningstema i ukesoppholdet

 • Informasjon om revmatiske diagnoser og medisinering
 • Ernæring ved revmatisk sykdom
 • Fysisk aktivitet og trening ved revmatisk sykdom
 • Utmattelse- (fatigue) og energiøkonomisering
 • Ergonomi

Oppholdstype og varighet

Døgnopphold: 1 uke /7 døgn

Andre tilbud for rehabilitering av revmatisme ved Vikersund Bad