Ventetid

Vikersund Bad har mange ulike rehabiliteringstilbud med ulik ventetid.

Ventelistene våre varierer fra uke til uke, avhengig av etterspørsel. Klikk på knappene under for mer informasjon.

Venteliste rehabilitering

Når din søknad behandlet og innvilget vil du få en frist for når du skal få tilbud. Kort tid etter at din søknad er behandlet ved Regional Koordinerende Enhet vil du beskjed om når du får plass ved Vikersund Kurbad.

Informasjon om dine Pasient- og brukerrettigheter finner du på nettsiden til Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst

Pasient- og brukerrettigheter

Les mer om oss hos Helse Sørøst