Arbeidsrettet rehabilitering – raskere tilbake i arbeid

Undervisning arbeidsrettet rehabilitering (raskere tilbake)

Arbeidsrettet rehabilitering – raskere tilbake i arbeid

Føler du deg utbrent, stresset og sliter med å holde deg i arbeid? Er du sykemeldt eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt? Gjennom et opphold for arbeidsrettet rehabilitering kan du få hjelp til å styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter for å komme raskere tilbake i arbeid/fortsette yrkesaktivitet. Du vil også få hjelp til å mestre din helsetilstand gjennom en helhetlig tilnærming som kan omfatte fysiske, psykiske og sosiale faktorer.

Tusen takk! Dere på Vikersund gjør en fantastisk bra jobb. Jeg husker hvor negativ jeg var noen ganger , men jeg klarte å omstille meg. Oppholdet mitt på Vikersund har forandret meg totalt arbeidsmessig. Veldig godt å ha en jobb, inntekt og ikke være avhengig av Nav, – og samtidig fungere i hverdagen.

Pasient

Tilbud for arbeidsrettet rehabilitering:

Det tverrfaglige teamet består av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, sykepleier, klinisk sosionom, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog og ernæringsfysiolog.

Arbeidsrettet rehabilitering innledes med et kartleggings- og vurderingsopphold hvor du vil møte faggruppene i teamet for individuell kartlegging. Det vil være et særlig fokus på ressurser og hindringer knyttet til deltakelse i arbeidslivet. Hensikten med kartleggings- og vurderingsoppholdet er å avklare hvilke tiltak som er mest aktuelle i din situasjon. I de fleste tilfeller vil et påfølgende opphold (intervensjonsopphold) med fokus på din arbeidssituasjon være aktuelt. Målet er å få deg raskere tilbake i arbeid.

 

Oppholdet hos oss under rehabilitering

Opphold Varighet
Kartleggings- og vurderingsopphold: 5 døgn
Hjemmeperiode: Omtrent 6 uker
Intervensjonsopphold: 14 døgn

 

Forløpet under arbeidsrettet rehabilitering hos oss inkluderer:

  • Undervisning og veiledning i ulike tema knyttet opp mot arbeid.
  • Individuelle samtaler og tiltak.
  • Karriere- og yrkesveiledning.
  • Samarbeidsmøter med arbeidsgiver/fastlege/NAV.
  • Fysisk aktivitet i grupper og individuelt.
  • Oppmerksomhetstrening/avspenning i sal/basseng.
  • Epikrise med oppsummering av oppholdet og anbefalinger om videre tiltak.
  • Oppfølgende samtaler 4 og 8 uker etter endt rehabilitering.