Vikersund Bads mål og verdier

“Sammen flytter vi grenser”

Vår visjon «Sammen flytter vi grenser» skal bidra til at vi kontinuerlig søker å utvikle oss og bidra til å flytte de grensene som begrenser oss fra utvikling og forbedring. Dette gjelder både i tjenestene vi tilbyr og innen egen organisasjon.

Gjennom hovedmålet vårt «Vi yter og utvikler kunnskapsbasert rehabilitering», definerer vi vår kjernevirksomheten og vår målsetning.

For å etterstrebe vår visjon og nå våre mål har vi fire sentrale verdier:

 

  • RESPEKT
  • PROFESJONALITET
  • TRYGGHET
  • ENGASJEMENT