Hvordan søke rehabilitering?

Har du et behov for rehabilitering på Vikersund Bad, ta kontakt med din fastlege.

Fastlege, praktiserende legespesialist, kiropraktor og manuell terapeut

Disse må sende søknad om rehabilitering til Regional Koordinerende Enhet (RKE) merket:
«Søknad om rehabilitering ved Vikersund Bad» 

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv “RKE”.

Se lenken under for mer informasjon om krav til innhold i henvisningen.

Henvisning til rehabilitering

Adresse til regional koordinerende enhet:

Regional koordinerende enhet
v/ Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Lege i spesialisthelsetjenesten / sykehus

Kan sende søknad direkte til Vikersund Bad.

Ved rehabilitering etter sykehusopphold, kontakter sykehuset Vikersund Bad direkte via telefon 32 78 15 95.

Søknad om rehabilitering for pasienter med Huntingtons sykdom sendes på eget skjema:

 Henvisningsskjema for Huntingtons sykdom

Veiledning til henvisningsskjema for Huntingtons sykdom


Vår adresse:

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS
Haaviks vei 25
3370 Vikersund