Hva er Sjøgrens syndrom

Rehabilitering sjøgren

Sjøgren syndrom er en kronisk revmatisk sykdom. Den kjennetegnes ofte av tørre slimhinner i øyne, munn og underlivsplager. Sjøgrens kategoriseres som en inflammatorisk systemsykdom. Betennelse fører delvis til at de eksokrine kjertlene (kjertler med utvendig utskillelse; skiller ut sitt produkt i kroppshuler eller på kroppsoverflaten) gradvis blir ødelagt, eller at funksjonen blir svekket av betennelsesprosessen, noe som fører til nedsatt produksjon av tårer, spytt, svette og tarmsafter. 90% av personene med sjøgrens syndrom er kvinner. Ofte får man diagnosen mellom fylte 45 og 60 år.

Medisinering kan ikke kurere Sjøgrens syndrom. Behandlingen har fokus på forebygging og å forhindre videre utvikling av skader og plager. Behandlingen av tørre slimhinner består av å tilføre væske. Det kan for eksempel være øyedråper. Rehabilitering retter seg mot aktivitet, kosthold og mestring. Tilpasset fysisk aktivitet er trolig bra for å regulere problemer med utmattelse. I tillegg vil strategier for mestring stå sentralt.

Har du Sjøgrens syndrom finnes det tre alternativer til opphold som passer dine behov, hos oss ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter. Vi ønsker å tilrettelegge for å kunne være på individuelt opphold ved behov, og på gruppeopphold om det er ønskelig. Hvilket som passer best for deg vil avhenge av hvor du er i livet, om du trives i gruppe eller om du ha behov for et mer individuelt program.

Rehabilitering for Sjøgren syndrom ved Vikersund Bad