Komplekse og sammensatte lidelser

Sykepleier

For hvem?

Dette tilbudet passer for pasienter med:

 • Pasienter som har nedsatt funksjon som følge av sammensatte/komplekse lidelser. Du må ha to eller flere tilstander/diagnoser. Eksempler kan være: generell alderssvekkelse, hypertensjon, atrieflimmer, diabetes, nyresvikt, pasienter som har gjennomgått operasjoner med generell svekkelse og underernæring, brannskadde og organtransplanterte.
 • Pasienter som kommer direkte fra sykehus
 • Pasienter med en akutt funksjonsforverring
 • Aldersgruppe: 18 år og oppover.

 

Hva tilbyr vi?

Målet vårt er at du skal oppnå en bedret mestring av dagliglivets aktiviteter og en bedret funksjon som gjør at du fortsatt kan bo hjemme og være selvhjulpen i størst mulig grad.

Du vil motta tverrfaglig rehabilitering, bestående av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, ernæringsfysiolog og sosionom.

Du vil få en kontaktperson som kartlegger dine utfordringer, behov og mål. Sammen lager dere en rehabiliteringsplan basert på dine mål og finner tiltak for å nå målene. Kontaktpersonen vil fungere som din hovedkontakt under oppholdet.

Vi legger vekt på en aktiv tilnærming, både i grupper og individuelt og vi ønsker at du skal bli trygg på å drive fysisk aktivitet.

Vi kan tilrettelegge og inkludere rehabiliteringsprogrammet i forhold til trening i daglige aktiviteter og personlig stell, påkledning og forflytning.

 

Som pasient vil du få:

 • Individuelle konsultasjoner med aktuelle fagpersoner i ditt team
 • Undervisning og veiledning relatert til fysisk aktivitet, medisinering, leddvern, aktuelle hjelpemidler og forebygging av fall
 • Tilbud om deltakelse i flere treningsgrupper, der det tas hensyn til dine behov
 • Hjelp med å kontakte din kommune for eventuell tilrettelegging og hjelp i hjemmet
 • Hjelp til å komme tilbake i jobb dersom du er i et arbeidsforhold
 • Utarbeidet en plan for tiden etter oppholdet
 • En rapport (epikrise) med anbefaling om videre oppfølging

Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg et godt utbytte av ditt rehabiliteringsopphold!

 

Oppholdstype og varighet:

 • Døgnopphold: 4 uker

Praktisk informasjon