Hva er leddgikt

Rehabilitering av leddgikt

Leddgikt, eller revmatoid artritt (RA), er en kronisk revmatisk sykdom som angriper leddene med betennelse av ukjent årsak. I motsetning til andre revmatiske sykdommer påvirker ofte leddgikt begge ledd (for eksempel begge skuldre eller begge håndledd). Vanlige symptomer er betennelse i ledd, smerte, stivhet og hevelse. Den revmatiske betennelsen kan også medføre sykdom i hud, lunger og andre indre organer. Den kan oppstå i alle aldre, men det er vanligst med sykdomsdebut i alderen 40 til 60 år.

Det finnes mange ulike medisiner som kan hjelpe mot leddgikt. Foruten medikamentell behandling kan fysioterapi bidra til å bevare, og gjerne øke pasientens funksjon samt livskvalitet. Det fokuseres på å styrke muskulatur og sener rundt de angrepne leddene, og forhindre tilstivning av ledd. Ergoterapeuter bidrar med kunnskap om aktivitetsbalanse og energiøkonomisering. De kan også bidra med en behovsvurdering for støtteskinner, bandasjer og/eller andre hjelpemidler som er nødvendige for mestring av daglige aktiviteter. Behandlingen kan også bestå av håndtrening, individuelt eller i grupper. Dette for å forebygge sammentrekninger og smerter i ledd, samt å opprettholde funksjon.

Rehabilitering for leddgikt hos Vikersund Bad