Hva er leddgikt

Rehabilitering av leddgikt

Leddgikt, eller revmatoid artritt (RA), er en kronisk revmatisk sykdom som angriper leddene med betennelse av ukjent årsak. I motsetning til andre revmatiske sykdommer påvirker ofte leddgikt begge ledd (for eksempel begge skuldre eller begge håndledd). Vanlige symptomer er betennelse i ledd og smerte, stivhet og hevelse i/omkring ledd. Den revmatiske betennelsen kan også medføre sykdom i hud, lunger og andre indre organer. Den kan oppstå i alle aldre, men det er vanligst med sykdomsdebut i alderen 40 til 60 år.

Det finnes mange ulike medisiner som kan hjelpe mot leddgikt. Foruten medikamentell behandling kan fysioterapi bidra til å bevare, og gjerne øke pasientens funksjon samt livskvalitet. Det fokuseres på å styrke muskulatur rundt de angrepne leddene, og forhindre tilstivning av ledd. Ergoterapeuter bidrar med kunnskap om aktivitetsbalanse og energiøkonomisering. De kan også bidra med en behovsvurdering for støtteskinner, bandasjer og/eller andre hjelpemidler som er nødvendige for mestring av daglige aktiviteter. Behandlingen kan også bestå av håndtrening, individuelt eller i grupper. Dette for å forebygge sammentrekninger og smerter i ledd, samt å opprettholde funksjon.

Rehabilitering for leddgikt hos Vikersund Bad