Hva er multitraume

Rehabilitering multitraume

Multitraume defineres som alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner, oftest i muskel-/ skjelettsystemet. Multitraume medfører ofte kompliserte brudd i armer, ben, bekken og/eller amputasjoner. Multitraume vil også kunne medføre skade på nerver utenfor sentralnervesystemet, lunger, indre organer, muskulatur, bløtdeler og ansikt.

Hos Vikersund Bad Rehabilitering har vi lang erfaring med behandling av Multitraume-pasienter. Vi jobber tverrfaglig for å kunne gi deg og dine pårørende god informasjon rundt din skade, konsekvenser av denne og hjelper deg med å gjenvinne selvstendighet og funksjon. Rehabiliteringsteamet settes sammen basert på dine behov. Rehabiliteringssenteret er døgnbemannet.

Som pasient er du alltid i fokus og vi jobber ut ifra dine mål og forutsetninger. I vår behandlingsmodell legger vi vekt på en aktiv tilnærming med individuell og gruppebasert rehabilitering og hvor egeninnsats er sentralt.

Det vektlegges trening på dagligdagse aktiviteter. Rehabiliteringen varer fra morgen til kveld og alt fra gåtrening til påkledning og personlig hygiene regnes som trening.  Vi hjelper deg med å bli trygg på din situasjon og gir deg mulighet til å trene i trygge rammer for å bedre kunne mestre din hverdag.

Dersom du er i arbeid bistår vi med informasjon og råd ift. Arbeidssituasjon, NAV og arbeidsgiver.

For at du skal få best mulig effekt av oppholdet er det viktig med oppfølging i din hjemkommune. Sammen lager vi en plan for hvordan du kan få best mulig hjelp og fremgang når du kommer hjem.

Oppholdets varighet er 3 uker med mulighet for forlengelse (individuell vurdering for hver enkelt pasient)

Rehabilitering for multitraume hos Vikersund Bad