Hva er benskjørhet (osteoporose)Rehabilitering benskjørhet

Benskjørhet er en sykdom i skjelettet som gjør benstrukturen mer skjør og utsatt for beinbrudd. Benskjørhet kan skyldes underliggende sykdom, men det vanligste er den aldersavhengige beinskjørheten. Det er beregnet at cirka 50% av alle kvinner og 20% av alle menn over 50 år vil oppleve ett beinbrudd på grunn av benskjørhet i løpet av livet.

Behandlingen av benskjørhet består av både medisiner og trening.

Behandling av benskjørhet

Hos Vikersund Bad Rehabilitering har vi lang erfaring med behandling av osteoporose (benskjørhet). Vi jobber tverrfaglig for å kunne gi deg og dine pårørende god informasjon rundt din sykdom og hvordan du best mulig kan leve med denne.

Som pasient er du alltid i fokus og vi jobber ut ifra dine mål og forutsetninger. I vår behandlingsmodell legger vi vekt på en aktiv tilnærming med individuell og gruppebasert trening. Vi hjelper deg med å bli trygg på aktivitet og gir deg mulighet til å trene i trygge rammer. Samtidig jobber vi forebyggende med balanseproblematikk, svimmelhet og fysisk forfall som kan medvirke til nye brudd.

For at du skal få best mulig effekt av oppholdet er det viktig med oppfølging i din hjemkommune. Sammen lager vi en plan for hvordan du kan få best mulig hjelp når du kommer hjem.

Rehabilitering for benskjørhet hos Vikersund Bad