Hva er bruddskader

Rehabilitering bruddskader

Har du vært utsatt for ulykke og fått et benbrudd medfører dette store smerter og nedsatt funksjon en periode etter ulykken. Bruddbehandlingen gjøres hos lege, legevakt eller på sykehus. Behandlingen kan være kirurgisk med operasjon eller konservativ uten operasjon. Uavhengig av behandlingstypen er det viktig at opptrening starter så fort bruddet tåler trening og belastning.

Hos Vikersund Bad Rehabilitering har vi lang erfaring med opptrening både konservativ og kirurgisk behandling av brudd. Vi vet at den første tiden etter skaden er krevende og preget av usikkerhet. Vi jobber tverrfaglig for å kunne gi deg og dine pårørende god informasjon rundt din skade og hvordan du best mulig kan trene deg opp igjen. Som pasient er du alltid i fokus og vi jobber ut ifra dine mål og forutsetninger. I vår behandlingsmodell legger vi vekt på en aktiv tilnærming med individuell og gruppebasert trening. Vi hjelper deg med å bli trygg på aktivitet og gir deg mulighet til å trene i trygge rammer etter operasjonen. Samtidig kartlegger vi for årsaker som kan medvirke til fremtidige fall og skader. Dersom du er i arbeid bistår vi med informasjon og råd i forhold til Arbeidssituasjon, NAV og arbeidsgiver. For at du skal få best mulig effekt av oppholdet er det viktig med oppfølging i din hjemkommune.

Sammen lager vi en plan for hvordan du best mulig kan videreføre behandlingen når du kommer hjem. Oppholdets varighet er 2-3 uker.

Rehabilitering for bruddskader hos Vikersund Bad