Intensiv språktreningsgruppe

For hvem?

Dette tilbudet er for personer med nedsatt språkfunksjon etter hjerneslag og traumatiske hjerneskader.

Tilbudet er aktuelt for personer med afasi og taleapraksi.

Kursdeltageren må:

 • være i kronisk fase, det vil si seks måneder etter at språkvansken først oppsto
 • være selvhjulpen i personlig stell, forflytning og av – og påkledning eller klare seg med hjelp fra en person
 • Må kunne si noen ord og kunne gjenta ord
 • ha innsikt i egen situasjon, være motivert og kunne tåle intensiv trening.
 • kunne følge instruksjon
 • være medisinsk stabil

 

Det kan være stor endring i språkfunksjon i akuttfasen. En vurdering om tilbudet er aktuelt, kan derfor først gjøres etter seks måneder.

 

Hva tilbyr vi?

Du vil motta tverrfaglig rehabilitering, ditt team består av logoped, nevrolog, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, ernæringsfysiolog og sosionom.

Du vil få en kontaktperson som kartlegger dine utfordringer, behov og mål. Sammen med involverte fagpersoner lages en rehabiliteringsplan basert på dine mål og det finnes tiltak for å nå målene. Kontaktpersonen vil fungere som din hovedkontakt under oppholdet.

Vi legger vekt på en aktiv tilnærming, både i grupper og individuelt.

Språktreningen er basert på metoden «Constraint Induced Speech Therapy» (CIST). Den baserer seg på nyeste forskning om hjernens evne til å regenerere og skape nye nervebaner etter skade. Formålet for språktreningen er å bedre talespråkproduksjonen ved at man kan si flere ord og at ordene produseres raskere.

Treningen foregår i gruppe på 4 personer og er ledet av logoped, til sammen 2,5 time daglig. Det benyttes en type kortspill med to bilder av hver. Ved hjelp av spørsmål skal man samle disse i par. I tillegg til gruppetreningen får deltakerne individuell oppfølging av logoped.

 

Som pasient vil du få:

 • Undersøkelse og vurdering av lege og fysioterapeut ved ankomst
 • Daglig trening i gruppe med logoped, samt individuell oppfølging av logoped
 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Tilbud om avspenning på ettermiddag/kveldstid
 • Undervisning/veiledning av fagutdannet personell i ulike aktuelle tema
 • Opplæring i egentreningsprogram som kan videreføres hjemme
 • Ved behov mulighet for individuell samtale og veiledning av ergoterapeut, sosionom og ernæringsfysiolog

 

Varighet:

Døgnopphold: 2 uker

Praktisk informasjon