Hjerneslag og traumatisk hjerneskade

Individuelt døgnopphold

Rehabilitering Vikersund Bad

 

For hvem:

Pasienter med diagnosen hjerneslag eller traumatisk hjerneskade.

Pasientene kan komme for rehabilitering etter akuttbehandling ved helseforetak, eller for intensiv trening lengre ute i pasientforløpet

 

Hva tilbyr vi:

Du vil motta tverrfaglig rehabilitering, ditt team består av nevrolog, sykepleier, vernepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, ernæringsfysiolog, sosionom, logoped, og ved behov ortopediteknikker.

Du vil få en kontaktperson som kartlegger dine utfordringer, behov og mål. Sammen med involverte fagpersoner lages en rehabiliteringsplan basert på dine mål og vi finner tiltak for å nå målene. Kontaktpersonen vil fungere som din hovedkontakt under oppholdet.

Vi legger vekt på en aktiv tilnærming, både i grupper og individuelt og vi ønsker at du skal bli trygg på å drive fysisk aktivitet.

Som pasient vil du få:

 • Individuelt tilpasset trening – og veiledning med fagpersoner
 • Gruppeaktiviteter i treningssal og i varmtvannsbasseng tilpasset ulike nivåer
 • Uteaktiviteter, for eksempel i from av ballspill, hagearbeid, og annet.
 • Vurdering av hjelpemiddelbehov og/eller tilpasning av hjelpemidler
 • Individuelle veiledningssamtaler
 • Veiledning og oppfølging i forhold til for eksempel utdanning, arbeid, nav, bedriftshelsetjeneste
 • Tett oppfølging og samarbeid med pårørende
 • Undervisning og veiledning for pasienter og pårørende
 • Sosialt samvær
 • Før utreise utarbeides videre handlingsplan, inkludert individuelt rehabiliteringsprogram
 • Det samhandles med pasientens hjemkommune med de tjenester pasienten eventuelt vil ha behov for etter hjemkomst
 • Etter endt opphold sendes i samtykke med pasienten, en tverrfaglig rapport til innsøkende instans, fastlege og eventuelt andre aktuelle aktører

 

Oppholds type og varighet:

Døgnopphold: 3-5 uker

Praktisk informasjon