Gruppeopphold MS

basseng_elin

For hvem?

For deg over 18 år med ulike former for Multippel Sklerose(MS) som ønsker opplevelsen av et fellesskap med 6-8 deltakere.

 

Hva tilbyr vi?

Du inviteres til aktivt å være med på å tilegne deg kunnskap om MS og tilpasse trening til din kropp. Vi jobber tverrfaglig inn mot kontroll av symptomer, vedlikehold og forbedring, og hvordan du best kan mestre hverdagen hjemme.

 

Som pasient vil du få:

 • Sosialt samvær og nettverksbygging
 • Egen kontaktperson som samler kartleggingstrådene og jobber for at du skal nå målene dine ved bruk av rehabiliteringsplan
 • Cafeundervisning med teori, erfaringsutveksling, oppdage muligheter/ ressurser i en god porsjon av humor
 • Ulike gruppetreninger og tilpasset individuell trening, fysisk og kognitivt.
 • Fokus på energiøkonomisering: hva tapper deg- hvordan fyller du på?
 • møte nevrolog, fysioterapeuter/ idrettspedagoger, sykepleiere/ hjelpepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, ernæringsfysiolog. Logoped og ortopedingeniør ved behov.
 • Pårørende kan inviteres med på deler av kurset om ønskelig.

Pasientutttalelser fra gjennomførte gruppeopphold:

 • «Oppfølging og faglig dyktighet har vært helt topp. Kunne ikke blitt bedre»
 • «Flott med liten gruppe. Etter hvert ble vi svært godt kjent.»
 • «Flott personale overalt i denne bedriften. De vet ikke hva godt de skal gjøre for oss»
 • «Veldig positivt at vi fikk vår egen stue der vi kunne samles, prate og drikke kaffe uforstyrret.»

Varighet:

Døgnopphold: 4 uker

Du står fritt til å reise på helgepermisjon. Kanskje kan du teste ut energisparing i hverdagen og egentreningsprogrammet du har fått tilpasset.

Praktisk informasjon