Kompetanse

kunnskapsbasert_praksisVikersund Bads mål er å «Yte og Utvikle kunnskapsbasert rehabilitering» For oppnå dette målet har vi fokus på forskning, utvikling og kontinuerlig forbedring av våre rehabiliteringsforløp.

 

Kunnskapsbasert praksis

Vikersund Bad bygger og utvikler sine tjenester basert på kunnskapsbasert praksis.

«Med kunnskapsbasert praksis mener vi at ansatte skal basere sin yrkesutøvelse på den beste tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen, sammen med egne erfaringer, brukernes tilbakemeldinger, kritiske og etiske vurderinger, dokumenterte resultater og kontekstuelle hensyn.»

(Forskningsrådet, 2013).

Vikersund Bad har som mål at våre tjenester skal være i kontinuerlig utvikling og forbedring.

Tjenestene skal være virkningsfulle, trygge og sikre. Pasientene skal involveres, gis innflytelse og tjenestene skal være samordnet og preget av kontinuitet.

 

Lærende organisasjon

Vikersund Bad definerer seg som en lærende organisasjon. Det betyr at organisasjonen er i en kontinuerlig læringsprosess og arbeider etter prinsippene om kontinuerlig forbedring.

«De organisasjoner som skal lykkes i fremtiden, må være organisasjoner som oppdager hvordan de skal vekke til live menneskers motivasjon og fremme deres evne til å lære på alle nivå i organisasjonen.»

(Senge 1999:10)

Vi tror på dette sitatet, og tar motivasjon og medvirkning på alvor. Vi satser på autonome og kompetente medarbeidere med en sterk følelse av tilhørighet til organisasjonen.