Trygg Rehabilitering på Vikersund Bad

Vi har gjennomgått alle våre rutiner og rehabiliteringsforløp for å kunne tilby deg et trygt og bra rehabiliteringsopphold. Dette gjør for å kunne tilby deg et sikkert og vellykket rehabiliteringsopphold. Vi følger selvsagt alle råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og sørger for at ditt rehabiliteringstilbud er trygt. Vi har etablert en rekke nye rutiner som [...]

Multisenterstudien RehabNytte

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter er er et 17 rehabiliteringssenter i Norge som er med i den store multisenterstudien RehabNytte. Vikersund var som en av deltakerne i FoU- netteverket til Virke Rehab en av pådriverne for å få igang denne studien. Nasjonal kompetansetjenste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) er forskningsansvarlig for prosjektet. Inkludering av deltakere startet i januar [...]