Det er ikke bare vår fysiske helse som er utsatt i den situasjonen vi alle er i nå, også vår psykiske helse blir påvirket. Det vil være forskjellig hvordan vi reagerer på og håndterer denne nye situasjonen. Ulikhetene vil kunne være avhengig av faktorer som personlighet, tidligere erfaringer og i hvilket omfang den enkelte av oss blir direkte påvirket av de ulike konsekvensene pandemien kan medføre. Vi kan også oppleve at vi reagerer på forskjellige måter etter som tiden går og situasjonen endrer seg.

Uansett vil det i en slik unormal situasjon være normalt å oppleve både tankemessige, følelsesmessige og kroppslige reaksjoner. Det er en del ting det kan være lurt å fokusere på for å i best mulig grad ivareta egen psykisk helse i denne tiden:

  • Usikkerhet og utrygghet er ubehagelig og det er normalt å oppleve mer grubling, bekymring, nedstemthet og uro nå. Tillat deg selv å kjenne på dette. Samtidig er det viktig å akseptere det som er utenfor din egen kontroll og ha fokus på hva du selv kan kontrollere og hva du kan gjøre for at livet kan bli så bra som mulig.
  • Oppretthold daglige rutiner og aktiviteter – hold på døgnrytmen, spis til faste tider, gjør det du vanligvis gjør så langt det er mulig.
  • Bruk tid på det du vanligvis har glede av, prøv ut noe du aldri har gjort før eller lær deg noe nytt.
  • Vær fysisk aktiv- vær i bevegelse, kom deg ut og få lys og frisk luft.
  • Ha kontakt med andre- ring, send melding, ta vare på de rundt deg, spør andre hvordan de har det og del med andre hva du tenker og føler.
  • Hold deg oppdatert og følg råd og tiltak, men begrens samtidig nyhetsstrømmen. Vi trenger også pauser.

 

Her på Vikersund Bad Rehabiliteringssenter jobber vi blant annet i tråd med Aksept og forpliktelsesterapi. De har laget en video om hvordan vi kan «FACE COVID» – altså hva vi kan gjøre for å best mulig forholde oss til og håndtere situasjonen:

FACE COVID – How To Respond Effectively To The Corona Crisis

__________________________________________________________________________________________________________________________

Hvis du opplever at du trenger mer hjelp og ønsker å jobbe mer aktivt med dine reaksjoner forårsaket av coronapandemien, er det nå utarbeidet egne selvhjelpsprogrammer:

Velkommen til Co-mestring

Assistert selvhjelp – Corona

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hvis du har behov for å snakke med noen for informasjon, råd og veiledning er det her samlet en oversikt over relevante telefonnummer og nettsider innenfor mange områder innen psykisk helse:

Psykisk helse – hjelpetelefoner og nettsteder

___________________________________________________________________________________________________________________________

Vi på Vikersund Bad Rehabiliteringssenter slutter oss til at #altblirbra, og i mellomtiden ønsker vi dere alle lykke til med å ta vare på dere selv og gjøre det beste ut av situasjonen.