Status for drift og smittevern 

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har full drift og fortsetter med inntak av pasienter med behov for rehabilitering, samtidig som vi fortsetter den gode smittevernberedskapen med ekstra fokus på hygiene og avstandsrutiner.

Vi er veldig fornøyde med at vi gjennom hele koronakrisen har greid å holde smitten unna senteret og at vi har hatt mulighet til å gi et godt rehabiliteringstilbud gjennom hele perioden.

Vi følger generelle råd og veiledninger fra Folkehelseinstituttet. Vi opprettholder  kravene til fysisk avstand, både i behandlingssammenheng, under måltider og på rommene. Det er viktig at både brukere, ansatte og pårørende overholder de strenge smitteverntiltak som er innført på senteret. Det er igjen åpnet for mulighet for besøk på rehabiliteringssenteret.

Alle pasienter som skal hit kontaktes i fær oppholdet for å kartlegge status på pasienten selv og deres husstandsmedlemmer. Om de i løpet av de siste 14 dagene har vært på utenlandsopphold, har hatt feber, symptomer på luftveisinfeksjon, akutte magesmerter eller har vært i nærkontakt med mistenkte tilfeller av koronasmitte blir oppholdet utsatt. De samme reglene gjelder våre ansatte.

Vi forsøker å legge til rette for et så normalt behandlingstilbud som mulig i sommer og fremover høsten. Vårt ønske er at dere skal få en nyttig og god tid mens dere er her. Vi skal gjøre alt vi kan for å ta vare på dere og lage en god opplevelse for dere.

Har du spørsmål vedrørende rehabilitering ved Vikersund Bad Rehabliteringssenter? Ta kontakt med inntakskontoret på telefon 32 78 15 95  / e- post: inntak@vikersundbad.no

For generell oppdatert informasjon om Korona viruset (covid-19) bruk Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og HelseNorge https://helsenorge.no/koronavirus sine nettsider.