Vi har gjennomgått alle våre rutiner og rehabiliteringsforløp for å kunne tilby deg et trygt og bra rehabiliteringsopphold. Dette gjør for å kunne tilby deg et sikkert og vellykket rehabiliteringsopphold.

Vi følger selvsagt alle råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og sørger for at ditt rehabiliteringstilbud er trygt.

Vi har etablert en rekke nye rutiner som fungerer bra og vi har en erfaren overlege som leder smittevernsarbeidet i samarbeid med resten av de ansatte på Vikersund Bad.

Her er en oversikt over de tiltakene vi har iverksatt for å sikre trygg rehabilitering på Vikersund Bad:

 • Alle pasienter blir risikovurdert av lege ved innsøking
 • Alle pasienter blir screenet for forkjølelsessymptomer tett opp til ankomst
 • Vi har organisert pasienter og rehabiliteringstilbudet i mindre grupper
 • Vi har færre pasienter enn vanlig for å gjøre det lettere å holde avstand
 • Hver pasientgruppe har eget rehabiliteringsfaglig personell som følger de opp
 • Ansatte med nær pasientkontakt bruker hvite uniformer
 • Vi har tilpasset innemiljø, treningsrom, aktivitetstilbud og bespisning for å unngå at pasientgruppene blandes og gjøre det lett å holde avstand
 • Pasientgruppene har fått egne treningsrom
 • Vi har økt fokus og frekvens på renhold
 • Det er tilgang til håndvask og håndsprit over hele huset
 • Vi har tydelig merking innendørs for å hjelpe dere å holde avstand og unngå at pasientgruppene blandes.

 

Ved Vikersund Bad har vi god plass og store arealer ute og innendørs, så vi har muligheten til å fortsette å gi et godt rehabiliteringstilbud, selv om vi må holde lenger avstand til hverandre.

Vi er veldig fornøyde med at vi gjennom hele koronakrisen har greid å holde smitten unna senteret og at vi har hatt mulighet til å gi et godt rehabiliteringstilbud gjennom hele perioden. Det har vi tenkt å fortsette med.

Hvis du har spørsmål om ditt opphold kan du kontakte oss på 32 78 15 00